Kmica

 Sve pjesme  Sljedeca pjesme but


Ivana Ambrušec, 6. razred
Voditeljica: Dijana Miklin, prof.
OŠ Gradec

Kmica

Ide kmica, se se črni.

I sončeko nam se skrilo
Več kesna vura ide.

Ide kmica, se se črni.

I ptičice na grani čkome,
Mesec se na nebu blešči.

Ide kmica, se se črni.

I megla se zavlekla vu šumu
Več zvezdice male plesati su stale.

 

Ide kmica, vu hižami se svetla gasiju.
Ide kmica, mala dečica več spiju.

 

Kmica same šuti
I črez črne oči nekaj muti.

 

Pjesma je objavljena u zbirci "Sončeke zahaja" 33. Smotre dječjega kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina 2013.

 

 

Ispis