Video zapisi 32. Recitala "Dragutin Domjanić"

Pjesme izvedene na 32. Recitalu suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelia 2013. donosimo u obliku kratkih video zapisa.

Za gledanje video isječaka u Vašem Internet pregledniku mora biti instaliran i omogućen
Adobe Flash Player!

 

Puezija pu mojum Cvetnja kesnog leta Škatulka za molce

Evica Lazar,
Cestica

Interpretira:
Zdenko Brlek

Sanja Hering,
Varaždin

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

Ivan Picer,
Peteranec

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

 

Naj me vleči
Na dervah, pod verbuj,
za pluotam
Mali sviet

Milivoj Pašiček,
Zagreb

Interpretira:
Zdenko Brlek

Tomica Kolar,
Pregrada

Interpretira:
Jelena Januš

Anica Cvetnić Dimitrov,
Sv. Ivan Zelina

Interpretira:
Jelena Januš

 

Sud svetski
Zakej slavuji mučiju
A senjaš negda...?

Željko Bajza,
Zagreb

Interpretira:
Zdenko Brlek

Nada Rukav-Bogojević,
Varaždin

Interpretira:
Jelena Januš

Marija Hlebec,
Krapina

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

 

Žejen Jurjevdan, zutra
Sirena

Ivan Kušteljega,
Ivanec

Interpretira:
Zdenko Brlek

Božica Jelušić,
Đurđevac

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

Milan Frčko,
Koprivnica

Interpretira:
Jelena Januš

 

Zvuzlani poti Žejna popefka
Vu lietu
zakrabulenog cajta

Marija Hegedušić,
Hlebine

Interpretira:
Zdenko Brlek

Maja Cvek,
Zagreb

Interpretira:
Jelena Januš

Goran Gatalica,
Zagreb

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

 

Zapadni kolodvor
Domenica,
Santa Domenica
Pilen ga ku slejpca

Emil Pakrac,
Zagreb

Interpretira:
Zdenko Brlek

Darko Raškaj Jalšovec,
Lobor

Interpretira:
Jelena Januš

Zlatko Pochobradsky,
Čabar

Interpretira:
Zdenko Brlek

 

Slatke / slane
nepozabljene
Kajkavljenje in situ
Jutre vu Varažljinu

Branka Jagić,
Velika Gorica

Interpretira:
Jelena Januš

Emilija Kovač,
Čakovec

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

Ladislava Blaži,
Varaždin

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

 

Krojači h samine
Z Gazgophylaciuma Mimo je mirno leto

Đurđa Lovrenčić,
Sv. Križ Začretje

Interpretira:
Zdenko Brlek

Tomislav Ribić,
Varaždin

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

Ivan Kutnjak,
Lopatinec

Interpretira:
Jelena Januš

 

Alduvanje
ivanjske kriesnice
Spomen grunta
Pojtek

Zdenka Maltar,
Novi Marof

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

Slavica Sarkotić,
Lekenik

Interpretira:
Zdenko Brlek

Damir Kliček,
Varaždin

Interpretira:
Jelena Januš

 

Noč Popefka pijofka

Vinko Hasnek,
Glavnica Donja

Interpretira:
Zdenko Brlek

Valentina Šinjori,
Novi Marof

Interpretira:
Ljiljana Bogojević

Ispis